Over Agape voor jou

Organisatie

De organisatie is wat gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Maar de drive is er niet minder op geworden, sterker het is nog meer geworden. Met een geweldig team, die voor en achter de schermen werken. Wij willen jullie een fantastische dag maar bovenal een gezegende dag bezorgen. Een dag waarin de Heer centraal staat en in ons midden is. Dat we met zijn allen weer bemoedigd naar huis mogen gaan.

Wat betekent

Agape

Agape is een Grieks woord dat in het Nederlands vaak vertaald wordt als ''liefde'', maar hiermee aan waarde verliest. Agape staat voor onzelfzuchtige liefde. Een liefde die niet allereerst gaat om praktische goedheid en barmhartigheid. Zelfs tegenover mensen die niet je vrienden zijn. Een liefde die wij veel in de Bijbel tegenkomen. Deze liefde begint in je eigen geloofsgemeenschap, maar eindigt er niets...