AanmeldenAANMELDEN VOOR DE VROUWENDAG 2019


Lieve dames,
  ​
Samen met deze tekst uit psalm 32:10 : Wie op hem vertrouwen, omringt hij met liefde. We willen jullie van harte welkom heten op de vrouwendag. Wij zien uit om jullie te mogen begroeten in de naam van onze Here Jezus.  ​


Wanneer u zich aanmeld voor de vrouwendag gaat u automatisch akkoord dat er foto's gemaakt worden. Wanneer dit een bezwaar is voor u, wilt u dit dan aangeven op de dag zelf aan onze fotograaf en hij houdt rekening met uw wensen. Zou u bij betaling de ingeschreven naam willen vermelden mocht deze niet overeenkomen met de naam van uw rekeningnummer. 


Het rekeningnummer waarnaar de €15,- overgemaakt moet worden is: NL 68 RBRB 0845 1596 15 t.n.v. Diaconie PKN Hoek. Bij betaling graag "Vrouwendag 2019" vermelden. 


Wij doen ons best u binnen 1 a 3 dagen een bevestiging te sturen van uw aanmelding. ​ 


Workshops: 
- Evie Vermeulen: workshop 'Stille tijd' 
- Sida Digristina: workshop 'Make and take essentiële olie' 
- Rianne van der Maas: workshop 'Handlettering' (alleen bereikbaar met de trap!)
- Addie de Bree: workshop 'Schilderen naar het thema' (alleen bereikbaar met de trap!) 
- Dominique Rochtus: workshop ' Kruiden olie/azijn' 


Voor vragen kunt u terecht op het volgende e-mailadres:
agape.voor.jou@gmail.com

Aanmelden